משקפי נתוני סחר החוץ של דניאנג סיטי מינואר עד יוני 2020

מינואר עד יוני 2020, הערך הכולל של יבוא ויצוא של משקפי דניאנג היה 208 מיליון דולר, ירידה של 2.26% משנה לשנה, המהווה 14.23% מכלל ערך היבוא והייצוא של דניאנג. ביניהם, ייצוא המשקפיים היה 189 מיליון דולר, ירידה של 4.06% משנה לשנה, המהווה 14.26% מערך הייצוא הכולל של דניאנג; יבוא המשקפיים עמד על 19 מיליון דולר, גידול של 26.26% אשתקד, המהווה 13.86% מערך היבוא הכולל של דניאנג.

(מקור נתונים: משרד המכס של ג'נג'יאנג בדאניאנג)

[נתונים] מצב היבוא והיצוא של מוצרי המשקפיים הלאומיים לפי זנים מינואר עד יוני 2020

מינואר עד יוני 2020, ייצוא סין של מוצרי משקפיים (לא כולל מכשירים וציוד) הגיע ל -2.4 מיליארד דולר, ירידה של 13.95%אשתקד. מניתוח קטגוריות מוצרי המשקפיים: ייצוא משקפי השמש, משקפי קריאה ועדשות אופטיות אחרות הסתכם ב -1,451 מיליארד דולר, ירידה של 5.24% משנה לשנה, המהווה 60.47% מהסך הכולל (מתוכם יצוא משקפי השמש היה 548 דולר מיליון, ירידה של 34.81% משנה לשנה, המהווה 22.84% מהסך הכל); ייצוא המסגרות עמד על 427 מיליון דולר, ירידה של 30.98% אשתקד, המהווה 17.78% מהסך הכולל; ייצוא עדשות המשקפיים עמד על 461 מיליון דולר, ירידה של 15.79% אשתקד, המהווה 19.19% מהסך הכולל.

מינואר עד יוני 2020 יבוא סין של מוצרי משקפיים (לא כולל מכשירים וציוד) הסתכם ב -574 מיליון דולר, ירידה של 13.70%אשתקד. נותחו מתוך קטגוריית מוצרי המשקפיים: יבוא משקפי השמש, משקפי הקריאה ועדשות אחרות עמד על 166 מיליון דולר, ירידה של 19.45% משנה לשנה, המהווה 28.96% מהסך הכולל;

יבוא מסגרות המשקפיים עמד על 58 מיליון דולר, ירידה של 32.25% משנה לשנה, המהווה 10.11% מהסך הכולל; ייבוא ​​עדשות המשקפיים והחסר שלהן היה 170 מיליון דולר, ירידה של 5.13% אשתקד, המהווה 29.59% מהסך הכולל; עדשות המגע בקרנית עמדו על 166 מיליון דולר, ירידה של 1.28% אשתקד, המהווה 28.91% מהסך הכולל.


זמן פרסום: 26-28-2020